Poezija: BRŠLJAN – Petra Ćurlin

Mahovina. Na zidu.I lišaj. I bršljan što se njiše.A na zidu nešto nejasno piše– jedna rečenica –Ne vidi se ništa više.U šareni zarasla bršljanJedna misao zaboravljena piše:Ovdje sam joj rekao da je volim.“I ništa više.Preko slova lišaj se šuljaI bršljan se njiše,A misao zaboravljena i dalje piše– jedna misao – I ništa više.